Badkamer-advies.be Compleet overzicht voor een stijlvolle badkamer.
Tips, prijzen, premies, gratis offertes & inspiratie.
header image
Badkamer-advies.be

Renovatiepremie badkamer 2022

Laatste update: 04 Jul 2022 – Denk je eraan je badkamer te renoveren? Dan kom je in bepaalde gevallen in aanmerking voor diverse renovatiepremies. In dit artikel overlopen we de belangrijkste premies voor de renovatie van je badkamer en sanitair. Wat zijn de voorwaarden en premiebedragen? En hoe kan je aanspraak maken op deze financiële voordelen? Je leest het in dit artikel. 

 

Beschikbare renovatiepremies badkamer:

 1. Mijn VerbouwPremie (vanaf 1 oktober 2022)
 2. Overkoepelende renovatiepremie (t.e.m. 30 juni 2022)
 3. Vlaamse aanpassingspremie (50% van het factuurbedrag)
 4. Verlaagd btw-tarief (6% btw i.p.v. 21 % op de materialen & uitgevoerde werken)
 5. Extra premies (EPC labelpremie, Totaalrenovatiebonus, …)

Advies op maat ontvangen? Een vakman vertelt je graag meer over de verschillende renovatiepremies en mogelijkheden. Bovendien bezorgt hij je ook de juiste documenten om succesvol je premieaanvraag in te dienen. Kom in contact met experts actief in je buurt via onze offertedienst.

 

1. Mijn VerbouwPremie (vanaf 1 oktober 2022)

Sinds 1 juli 2022 gaat de Overkoepelende renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen over in de Mijn VerbouwPremie (samen met de aparte Fluvius-premies). Wil je je badkamer gedeeltelijk of volledig renoveren? Dan kan je vanaf 1 oktober 2022 deze nieuwe eengemaakte premie aanvragen.

Let op: heb je al een energie- of renovatiepremie van de oude regeling aangevraagd voor 1 juli 2022, dan kan je met dezelfde facturen niet de Mijn VerbouwPremie aanvragen. Je vakman kan je hierover verder informeren. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om aanspraak te maken op de Mijn VerbouwPremie voor je badkamerrenovatie moet je onder meer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Voor wie en welke gebouwen: iedereen uit de laagste en middelste inkomenscategorie en verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kunnen aanspraak maken op deze premie. Het gebouw zelf moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van de Mijn VerbouwPremie.
 • Aantal aanvragen: je kan slechts om de 5 jaar een aanvraag doen voor de Mijn VerbouwPremie in de categorie ‘elektriciteit en sanitair’. Belangrijk: je kan ook niet de Overkoepelende renovatiepremie en de Mijn VerbouwPremie aanvragen voor dezelfde werken.
 • Bedrag van de werken: je moet voor minstens 1.000 euro (excl. btw) investeren in je badkamerrenovatie om in aanmerking te komen voor deze premie.
 • Uitvoerder van de werken: je kan zowel facturen voorleggen van een vakman als voor materialen die je aankocht om te doe-het-zelven (onder bepaalde voorwaarden). Wil je zeker zijn van een optimaal eindresultaat na je badkamerrenovatie? Dan doe je best een beroep op de expertise en ervaring van een badkamerspecialist actief in je buurt.

 

Welke werken komen in aanmerking?

Je kan de Mijn VerbouwPremie aanvragen voor de volgende werken in je badkamer:

 • vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • plaatsen van een regenwaterinstallatie samen met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • vernieuwen van de bestaande sanitaire toestellen of het plaatsen van maximaal 1 douche, 1 ligbad, 2 wastafels en 1 toilet (als die nog niet aanwezig zijn in de woning), samen met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren

BELANGRIJK: badkamermeubels en accessoires, elektrische verbruikstoestellen, verlichtingsarmaturen en het plaatsen van radiatoren en andere afgiftesystemen komen niet in aanmerking voor deze premie.

 

Hoeveel bedraagt de Mijn VerbouwPremie?

Het bedrag van de Mijn VerbouwPremie voor een badkamerrenovatie hangt vooral af van je inkomenscategorie. Een kort overzicht:

 • Laagste inkomenscategorie (of verhuurder aan sociaal verhuurkantoor): tot 50% van de investering, met een maximaal premiebedrag van 3.750 euro.
 • Middelste inkomenscategorie: tot 35% van de geplande kosten, met een maximaal premiebedrag van 2.625 euro.

LET OP: het totale factuurbedrag dat in aanmerking komt, bedraagt maximaal 7.500 euro (excl. btw).

 

Hoe vraag ik de Mijn VerbouwPremie voor mijn badkamer aan?

Vanaf 1 oktober 2022 kan je de Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket. Dat moet normaal uiterlijk 2 jaar na datum van de laatste factuur. Uitzondering: tussen 1 oktober en 31 december 2022 kan je de premie aanvragen voor facturen die op dat moment max. 2 jaar en 3 maand oud zijn.

Documenten die je nodig hebt bij de aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, offertes, … Een vakman bezorgt je alle nodige documenten en kan je eventueel helpen om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ontvang vrijblijvend offertes van badkamerspecialisten via de offertepagina.


2. Overkoepelende renovatiepremie (t.e.m. 30 juni 2022)

De overkoepelende renovatiepremie was een initiatief van Wonen-Vlaanderen en kon je aanvragen voor allerhande renovatiewerken. Ook voor een volledige of gedeeltelijke badkamerrenovatie kon je gebruik maken van deze subsidie:

LET OP: deze premie is niet meer aan te vragen

De overkoepelende renovatiepremie voor badkamerrenovatie is sinds 1 juli 2022 opgeheven en wordt vanaf 1 oktober 2022 onderdeel van de Mijn VerbouwPremie. Wil je dus een premie voor badkamerrenovatie, dan zal moet je moeten wachten tot deze nieuwe premie in werking treedt.

Benieuwd naar de voordelen van deze nieuwe premieregeling? Een vakman kan je gericht advies en prijzen op maat geven. Vergelijk vrijblijvend voorstellen van vakmensen actief in jouw buurt via onze gratis offerteservice.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de overkoepelende renovatiepremie moest je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Voor wie en welke gebouwen: de premie was zowel voor eigenaars als verhuurders van woningen en appartementen, op voorwaarde dat die laatste de verhuur overliet aan een sociaal verhuurkantoor voor een termijn van minstens 9 jaar. Het gebouw moest gesitueerd zijn in het Vlaams Gewest en minimaal 30 jaar oud zijn.
 • Eigendom: de eigenaars dienden bij de aanvraag in de woning te wonen (domicilie). Bovendien mocht een eigenaar-bewoner geen ander vastgoed in z’n bezit hebben op het moment van de aanvraag. Voor verhuurders was dit niet het geval.
 • Aantal aanvragen: het was mogelijk om deze premie te spreiden over verschillende projecten. Je kon maximaal 2 keer deze renovatiepremie aanvragen binnen een periode van 10 jaar.
 • Bedrag van de uit te voeren werken: je moest voor minimaal € 2.500 (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen.
 • Uitvoerder van de werken: je mocht facturen voorleggen van uitgevoerde werken door een vakman en facturen van materiaalaankopen voor werken die je zelf uitvoerde.

 

Welke werken komen in aanmerking?

De overkoepelende renovatiepremie dekte 4 categorieën, waaronder alle werken aan technische installaties als de centrale verwarming, elektriciteit en ook sanitaire installaties in de badkamer. Het ging om:

 • Gedeeltelijke of volledige vernieuwing van sanitaire toestellen en kraanwerk, waarvan max. 1 ligbad, 1 douche, 1 toilet en 2 wastafels
 • Kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer
 • Leidingen en toebehoren voor de afvoer van water in het openbare rioleringsnet
 • Leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water
 • Natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond

BELANGRIJK: het maximumbedrag voor sanitaire installaties is € 3.750 (excl. btw). Dit is de bovengrens voor de berekening van de premie, ook al is je factuurbedrag hoger.

 

Hoeveel bedraagt de overkoepelende renovatiepremie?

Het bedrag was afhankelijk van 2 pijlers: je jaarlijks inkomen en de categorie van de werken. Deze criteria bepaalden of je 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) terugbetaald kreeg.

Per categorie was een maximum premiebedrag van € 2.500 (excl. btw) voorzien. Voor een aanvraag van een premie uit alle categorieën kon je een maximaal premiebedrag van € 10.000 (excl. btw) ontvangen.

 

Hoe deze renovatiepremie voor de badkamer aanvragen?

Het is pas mogelijk om deze premie aan te vragen nadat de werken uitgevoerd zijn. Hou alle originele facturen, attesten, … bij en voeg een kopie toe aan je aanvraagdossier. De facturen mogen op dat moment niet ouder zijn dan 2 jaar.

Zeker zijn van een correcte aanvraag? Een vakman bezorgt je alle nodige documenten voor een correcte aanvraag van deze premie. Ontvang gratis offertes op maat van jouw project via onze offertepagina.


3. Vlaamse aanpassingspremie (max. 50% van factuurbedrag)

Naarmate je ouder wordt, zijn dagelijkse handelingen niet meer zo eenvoudig. 65-Plussers die hun woning aanpassen aan het ouder worden, kunnen daarom aanspraak maken op de Vlaamse aanpassingspremie.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer kan je aanspraak maken op de Vlaamse aanpassingspremie? Een kort overzicht van enkele belangrijke voorwaarden:

 • Voor wie en welke gebouwen: je kan de premie aanvragen als verhuurder of bewoner. Als de 65-plusser inwoont bij een bloedverwant of aanverwant, dan moet de eigenaar van de woning de aanvraag indienen. In dat geval moeten de bewoner-aanvrager en de inwonende oudere bloedverwant of aanverwant zijn tot de tweede graad (geen oom, tante, nicht of neef).
 • Aantal aanvragen: in een periode van 10 jaar tijd kan je 2 aanvragen doen. Op voorwaarde dat de nieuwe aanvraag een andere categorie van werken betreft.
 • Bedrag van de werken: de totale factuur moet per categorie min. € 1.200 (incl. btw) bedragen.
 • Uitvoerder van de werken: je mag zowel facturen voorleggen van uitgevoerde werken door een vakman als facturen van materiaalaankopen voor zelf uitgevoerde werken. Voer je (een deel van) de werken zelf uit? Dan moet je dat duidelijk vermelden op de facturen.

TIP: samenwerken met een vakman is hoe dan ook sterk aangeraden. Hij kan je correct informeren over alle mogelijkheden en je gepast adviseren op maat van jouw situatie en wensen. Bovendien voert hij je badkamerrenovatie uit volgens de regels van de kunst. Ontvang vrijblijvend offertes op maat.

 

Welke werken komen in aanmerking?

Wil je de badkamer renoveren? Dan dekt de Vlaamse aanpassingspremie de volgende 2 categorieën:

 

1. Technische installaties of hulpmiddelen

 • De bouw van een aangepaste badkamer met minstens 1 douche en 1 wastafel
 • De plaatsing van een (tweede) toilet of badkamer op een andere verdieping van de woning
 • De installatie van steunmiddelen en handgrepen in de badkamer of het toilet
 • De montage van een elektrische traplift om de mobiliteit tussen de verdiepingen te verhogen

 

2. Verbouwingen die de toegang tot de woning vereenvoudigen

 • De woning toegankelijker maken met hellende vlakken
 • Niveauverschillen in de woning wegwerken door middel van het ophogen of verlagen van de vloer
 • Alle verbouw- en inrichtingswerkzaamheden om de autonomie van 65-plussers te bevorderen
 • Deuropeningen vergroten, het functioneel aanpassen van woonruimtes of herschikken van sanitair

 

Hoeveel bedraagt de Vlaamse aanpassingspremie?

Per onderdeel bedraagt de aanpassingspremie max. 50% van de som van de goedgekeurde facturen (incl. btw). De premie per onderdeel kan nooit hoger zijn dan € 1.250 (incl. btw).

 

Hoe de Vlaamse aanpassingspremie aanvragen?

Het is pas mogelijk om deze premie aan te vragen nadat de werken uitgevoerd zijn. Hou alle originele facturen, attesten, … bij en voeg een kopie toe aan je aanvraagdossier. De facturen mogen op dat moment niet ouder zijn dan 2 jaar.

Zeker zijn van een correcte aanvraag? Een vakman bezorgt je alle nodige documenten voor een correcte aanvraag van deze premie. Ontvang gratis offertes op maat van jouw project via onze offertepagina.

 

Kan ik verschillende premies combineren?

Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan is het mogelijk om bepaalde premies te combineren. Je mag wel nooit verschillende premies van Wonen-Vlaanderen aanvragen voor dezelfde facturen. Je informeert je best over de mogelijkheden bij een gespecialiseerde vakman.

 

 

renovatiepremie badkamer

 


4. Verlaagd btw-tarief (6% btw in plaats van 21%)

Voor een volledige of gedeeltelijke badkamerrenovatie kan je ook genieten van het verlaagde btw-tarief. Zo betaal je slechts 6% in plaats van 21% btw op zowel de materiaal- als arbeidskosten. Je woning moet wel minstens 10 jaar oud zijn en je moet de werken laten uitvoeren door 1 aannemer.

 

Welke werken komen in aanmerking?

De renovatiewerken in je badkamer die in in aanmerking komen zijn o.a.:

 • Plaatsen van sanitair (wc’s, ligbaden en douches), aangesloten op de riolering of de waterleiding
 • Installatie van inbouwkasten op maat van je nieuwe badkamer
 • Plaatsen van aangepaste (mechanische) ventilatie, vaste ventilators of luchtverversers om de luchtkwaliteit van je badkamer op punt te houden
 • Wand-, vloer- of plafondbekleding
 • Decoratiewerken als het schilderen of behangen van de badkamerwanden

 

Hoe kan ik aanspraak maken op het verlaagd btw-tarief?

Je aannemer verrekent het tarief van 6% btw zowel op de kosten van de materialen en toebehoren als de kosten van de plaatsing. Als doe-het-zelver krijg je dus geen verlaagd btw-tarief op de aankoop van materialen.

TIP: benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw badkamerrenovatie? Maak dan nu een afspraak met een professioneel aannemer. Start hier je aanvraag.

 


5. Extra premies

Naast de bovenstaande subsidies zijn er ook nog enkele extra premies voor de renovatie van je badkamer. Enkele voorbeelden:

 • Premie warmtepompboiler (niet meer beschikbaar): wil je je sanitair water duurzaam verwarmen met een warmtepompboiler? Dan maak je aanspraak op een premie van netbeheerder Fluvius.
 • Premie zonneboiler (niet meer beschikbaar): ook voor een zonneboiler biedt netbeheerder Fluvius een premie aan als je samenwerkt met een erkende installateur.
 • Vervangingspremie: de vervangingspremie is specifiek gericht op mensen die nog werken met een cv-installatie op gas en die hun oude gasketel willen vervangen door een condensatieketel. Op deze duurzame ketel kan je bv. een warmtepompboiler aansluiten die instaat voor de verwarming van je sanitair water.
 • Totaalrenovatiebonus: deze premie is voor wie investeert in 3 of meerdere energiebesparende maatregelen en daarvoor specifieke premies bij Fluvius aanvraagt. Het gaat o.a. om premies voor isolatie, een warmtepomp, een zonneboiler, een ventilatiesysteem, …
 • EPC labelpremie: laat je energiebesparende werken uitvoeren met een eindfactuur vanaf 2021? Dan kan je ook aanspraak maken op de EPC-labelpremie. Je kan de premie ontvangen wanneer je jouw woning binnen de 5 jaar grondig energetisch renoveert. Op voorwaarde dat je woning nadien minstens EPC-label C behaalt en het appartement minstens label B.

BELANGRIJK: vanaf 1 juli 2022 worden de aparte premies van Fluvius en de Vlaamse renovatiepremie samengenomen onder de eengemaakte subsidie ‘Mijn VerbouwPremie‘. Zo kan je terecht bij 1 loket voor zowel investeringen in woningkwaliteit als energie-efficiëntie.

Advies op maat nodig? Een badkamerspecialist geeft je graag meer uitleg over deze premies en kan je zelfs helpen bij de aanvraag. Je kan gratis advies op maat aanvragen via het onderstaande offerteformulier:

 

Offertes voor badkamerrenovatie ontvangen

Kies voor een erkende vakman die gespecialiseerd is in badkamerrenovatie en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende vakmannen