Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Renovatiepremie badkamer 2024

Laatste update: 06 May 2024 – Denk je eraan je badkamer te renoveren? Dan kom je in bepaalde gevallen in aanmerking voor diverse renovatiepremies. In dit artikel overlopen we de belangrijkste premies voor de renovatie van je badkamer en sanitair. Wat zijn de voorwaarden en premiebedragen? En hoe kan je aanspraak maken op deze financiële voordelen? Je leest het in dit artikel. 

 

Beschikbare renovatiepremies badkamer 2024:

 1. Mijn VerbouwPremie
 2. Vlaamse aanpassingspremie (50% van het factuurbedrag)
 3. Verlaagd btw-tarief (6% btw i.p.v. 21 % op de materialen & uitgevoerde werken)
 4. Extra premies (EPC labelpremie, Totaalrenovatiebonus, …)

Advies op maat ontvangen? Een vakman vertelt je graag meer over de verschillende renovatiepremies en mogelijkheden. Bovendien bezorgt hij je ook de juiste documenten om succesvol je premieaanvraag in te dienen. Kom in contact met experts actief in je buurt via onze offertedienst.

 

1. Mijn VerbouwPremie

De vroegere overkoepelende renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen is overgegaan in de Mijn VerbouwPremie (samen met de aparte Fluvius energiepremies). Wil je je badkamer gedeeltelijk of volledig renoveren? Dan vraag je deze nieuwe eengemaakte premie aan.

LET OP: heb je al een energie- of renovatiepremie van de oude regeling aangevraagd voor 1 juli 2022, dan kan je met dezelfde facturen niet de Mijn VerbouwPremie aanvragen. Je vakman kan je hierover verder informeren. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om aanspraak te maken op de Mijn VerbouwPremie voor je badkamerrenovatie moet je onder meer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Voor wie en welke gebouwen: iedereen uit de laagste en middelste inkomenscategorie en verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kunnen aanspraak maken op deze premie. Het gebouw zelf moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van de Mijn VerbouwPremie.
 • Aantal aanvragen: je kan slechts om de 5 jaar een aanvraag doen voor de Mijn VerbouwPremie in de categorie ‘elektriciteit en sanitair’. Belangrijk: je kan niet de Overkoepelende renovatiepremie en de Mijn VerbouwPremie aanvragen voor dezelfde werken.
 • Bedrag van de werken: je moet voor minstens 1.000 euro (excl. btw) investeren in je badkamerrenovatie om in aanmerking te komen voor deze premie.
 • Uitvoerder van de werken: je kan zowel facturen voorleggen van een vakman als voor materialen die je aankocht om te doe-het-zelven (onder bepaalde voorwaarden). Wil je zeker zijn van een optimaal eindresultaat na je badkamerrenovatie? Dan doe je best een beroep op de expertise en ervaring van een badkamerspecialist actief in je buurt.

 

Welke werken komen in aanmerking?

Je kan de Mijn VerbouwPremie aanvragen voor de volgende werken in je badkamer:

 • vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • plaatsen van een regenwaterinstallatie samen met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren
 • vernieuwen van de bestaande sanitaire toestellen of het plaatsen van maximaal 1 douche, 1 ligbad, 2 wastafels en 1 toilet (als die nog niet aanwezig zijn in de woning), samen met het vernieuwen van sanitaire leidingen en afvoeren

BELANGRIJK: badkamermeubels en accessoires, elektrische verbruikstoestellen, verlichtingsarmaturen en het plaatsen van radiatoren en andere afgiftesystemen komen niet in aanmerking voor deze premie.

 

Hoeveel bedraagt de Mijn VerbouwPremie?

Het bedrag van de Mijn VerbouwPremie voor een badkamerrenovatie hangt vooral af van je inkomenscategorie. Een kort overzicht:

 • Laagste inkomenscategorie (of verhuurder aan sociaal verhuurkantoor): tot 50% van de investering, met een maximaal premiebedrag van 3.750 euro.
 • Middelste inkomenscategorie: tot 35% van de geplande kosten, met een maximaal premiebedrag van 2.625 euro.

LET OP: het totale factuurbedrag dat in aanmerking komt, bedraagt minimaal 1.000 euro en maximaal 7.500 euro (excl. btw). Is het factuurbedrag hoger dan 7.500 euro? Dan kan je nog steeds je factuur indienen, maar wordt voor de berekening van de premie geen rekening gehouden met het bedrag boven 7.500 euro. Een vakman geeft je gericht advies op basis van jouw wensen en inkomen.

 

Hoe vraag ik de Mijn VerbouwPremie voor mijn badkamer aan?

De Mijn VerbouwPremie is online aan te vragen via het digitaal loket. Dat moet normaal uiterlijk 2 jaar na datum van de laatste factuur. Documenten die je nodig hebt bij de aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, offertes, … Een vakman bezorgt je alle nodige documenten en kan je eventueel helpen om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ontvang vrijblijvend offertes van badkamerspecialisten via de offertepagina.

 


2. Vlaamse aanpassingspremie (max. 50% van factuurbedrag)

Naarmate je ouder wordt, zijn dagelijkse handelingen niet meer zo eenvoudig. 65-Plussers die hun woning aanpassen aan het ouder worden, kunnen daarom aanspraak maken op de Vlaamse aanpassingspremie.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer kan je aanspraak maken op de Vlaamse aanpassingspremie? Een kort overzicht van enkele belangrijke voorwaarden:

 • Voor wie en welke gebouwen: je kan de premie aanvragen als verhuurder of bewoner. Als de 65-plusser inwoont bij een bloedverwant of aanverwant, dan moet de eigenaar van de woning de aanvraag indienen. In dat geval moeten de bewoner-aanvrager en de inwonende oudere bloedverwant of aanverwant zijn tot de tweede graad (geen oom, tante, nicht of neef).
 • Inkomen: het inkomen van alle 65-plussers én eventueel de gehuwde of wettelijk samenwonende partner niet meer bedragen dan 37.140 euro voor één aanvrager zonder persoon ten laste, 51.990 euro voor één aanvrager met één persoon ten laste (te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon te laste) of 51.990 euro voor twee aanvragers (te verhogen met 4.156 euro per persoon ten laste).
 • Aantal aanvragen: in een periode van 10 jaar tijd kan je 2 aanvragen doen. Op voorwaarde dat de nieuwe aanvraag een andere categorie van werken betreft. De aanvragen mogen elkaar overlappen.
 • Bedrag van de werken: de (voorschot)facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar op de aanvraagdatum en de totale factuur moet per categorie min. € 1.200 (incl. btw) bedragen.
 • Uitvoerder van de werken: je mag zowel facturen voorleggen van uitgevoerde werken door een vakman als facturen van materiaalaankopen voor zelf uitgevoerde werken. Voer je (een deel van) de werken zelf uit? Dan moet je dat duidelijk vermelden op de facturen.

TIP: samenwerken met een vakman is hoe dan ook sterk aangeraden. Hij kan je correct informeren over alle mogelijkheden en je gepast adviseren op maat van jouw situatie en wensen. Bovendien voert hij je badkamerrenovatie uit volgens de regels van de kunst. Ontvang vrijblijvend offertes op maat.

 

Welke werken komen in aanmerking?

Wil je de badkamer renoveren? Dan dekt de Vlaamse aanpassingspremie de volgende 2 categorieën:

 

1. Technische installaties of hulpmiddelen

 • De bouw van een aangepaste badkamer met minstens 1 douche en 1 wastafel
 • De plaatsing van een (tweede) toilet of badkamer op een andere verdieping van de woning
 • De installatie van steunmiddelen en handgrepen in de badkamer of het toilet
 • De montage van een elektrische traplift om de mobiliteit tussen de verdiepingen te verhogen

 

2. Verbouwingen die de toegang tot de woning vereenvoudigen

 • De woning toegankelijker maken met hellende vlakken
 • Niveauverschillen in de woning wegwerken door middel van het ophogen of verlagen van de vloer
 • Alle verbouw- en inrichtingswerkzaamheden om de autonomie van 65-plussers te bevorderen
 • Deuropeningen vergroten, het functioneel aanpassen van woonruimtes of herschikken van sanitair

 

Hoeveel bedraagt de Vlaamse aanpassingspremie?

Per onderdeel bedraagt de aanpassingspremie max. 50% van de som van de goedgekeurde facturen (incl. btw). Het totaal aanvaarde factuurbedrag per categorie van werken moet minimaal 1.200 euro (incl. btw) zijn. De premie per onderdeel kan nooit hoger zijn dan € 1.250 (incl. btw).

 

Hoe de Vlaamse aanpassingspremie aanvragen?

Het is pas mogelijk om deze premie aan te vragen nadat de werken uitgevoerd zijn. Hou alle originele facturen, attesten, … bij en voeg een kopie toe aan je aanvraagdossier. De facturen mogen op dat moment niet ouder zijn dan 2 jaar.

Zeker zijn van een correcte aanvraag? Een vakman bezorgt je alle nodige documenten voor een correcte aanvraag van deze premie. Ontvang gratis offertes op maat van jouw project via onze offertepagina.

 

Kan ik verschillende premies combineren?

Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan is het mogelijk om bepaalde premies te combineren. Je mag wel nooit verschillende premies van Wonen-Vlaanderen aanvragen voor dezelfde facturen. Je informeert je best over de mogelijkheden bij een gespecialiseerde vakman.

 

 

renovatiepremie badkamer


3. Verlaagd btw-tarief (6% btw in plaats van 21%)

Voor een volledige of gedeeltelijke badkamerrenovatie kan je ook genieten van het verlaagde btw-tarief. Zo betaal je slechts 6% in plaats van 21% btw op zowel de materiaal- als arbeidskosten. Je woning moet wel minstens 10 jaar oud zijn en je moet de werken laten uitvoeren door 1 aannemer.

 

Welke werken komen in aanmerking?

De renovatiewerken in je badkamer die in in aanmerking komen zijn o.a.:

 • Plaatsen van sanitair (wc’s, ligbaden en douches), aangesloten op de riolering of de waterleiding
 • Installatie van inbouwkasten op maat van je nieuwe badkamer
 • Plaatsen van aangepaste (mechanische) ventilatie, vaste ventilators of luchtverversers om de luchtkwaliteit van je badkamer op punt te houden
 • Wand-, vloer- of plafondbekleding
 • Decoratiewerken als het schilderen of behangen van de badkamerwanden

 

Hoe kan ik aanspraak maken op het verlaagd btw-tarief?

Je aannemer verrekent het tarief van 6% btw zowel op de kosten van de materialen en toebehoren als de kosten van de plaatsing. Als doe-het-zelver krijg je dus geen verlaagd btw-tarief op de aankoop van materialen.

TIP: benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw badkamerrenovatie? Maak dan nu een afspraak met een professioneel aannemer. Start hier je aanvraag.

 


4. Extra premies

Naast de bovenstaande subsidies zijn er ook nog enkele extra premies voor de renovatie van je badkamer. Enkele voorbeelden:

 • Totaalrenovatiebonus: deze premie is voor wie investeert in 3 of meerdere energiebesparende maatregelen en daarvoor specifieke premies bij Fluvius aanvraagt. Het gaat o.a. om premies voor isolatie, een warmtepomp, een zonneboiler, een ventilatiesysteem, … Hoe meer energiebesparende maatregelen je combineert, hoe hoger de bonus.
 • EPC labelpremie: laat je energiebesparende werken uitvoeren met een eindfactuur vanaf 2021? Dan kan je ook aanspraak maken op de EPC-labelpremie. Je kan de premie ontvangen wanneer je jouw woning binnen de 5 jaar grondig energetisch renoveert. Op voorwaarde dat je woning nadien minstens EPC-label C behaalt en het appartement minstens label B.

Advies op maat nodig? Een badkamerspecialist geeft je graag meer uitleg over deze premies en kan je zelfs helpen bij de aanvraag. Je kan gratis advies op maat aanvragen via het onderstaande offerteformulier:

 

Offertes voor badkamerrenovatie ontvangen

Kies voor een erkende vakman die gespecialiseerd is in badkamerrenovatie en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende vakmannen